Komunikacija z otroci

Otroci ne ločijo projekcije od realnosti, zato vsako našo besedo vzamejo dobesedno ter jo tolmačijo na zelo oseben način. Prav zato je pomembno znati izbirati besede s katerimi razložimo svojo resnico otrokom.

Ko otroku postavljamo meje, je pomembno ločiti njegovo ravnanje od njegove osebnosti.

Prav tako pa je pomembno, da smo avtentični in povemo svoje bistvo ter otroku vedno povemo ŽELJENO. Torej fokus na rešitvi in ne težavi.

img

Pri novodobnih otrocih je potrebno vsako svojo mejo obrazložiti na način, da je smiselno za njih. Torej izpostaviti zakaj je nekaj neprimerno, kakšne posledice ima to dejanje zanj/okolico ter REŠITEV, kaj bi bilo primerneje.

Kajti, če se fokusiramo le na njegovo neprimerno vedenje ob katerem smo nezadovoljni, bo s tem nadaljeval, ker mu nismo nakazali kaj lahko naredi drugače.

Novodobni otroci imajo močan notranji senzor za avtoritativen ton in v kolikor zaznajo, da jim karkoli ukazujemo brez podlage, se na noben način ne bodo uklonili. In četudi nam ugodijo, se bodo takšne in podobne situacije ponavljale in od nas terjale veliko več energije, kot če jim razložimo na način, ki ga oni razumejo in s tem sebi in otrokom ohranimo občutek integritete. Kajti, če otroku nekaj ukazujemo in nam ugodi z namenom, da bi nam ugajal (iz strahu pred zavrnitvijo), globoko v sebi hrani občutek, da ni dovolj dober ter se mora zavoljo sprejetosti spreminjati. To pa otroka privede do slabe samopodobe in skrhane samozavesti v prihodnosti.

90% današnjih odraslih ima težave s slabo samopodobo in ogromno časa in denarja vlagamo v osebno rast ter raziskovanje svojega “pravega jaza”, ki je bil toliko let prekrit s privzgojenimi občutki nevrednosti.

Prav zato je pomembno na kakšen način otrokom posredujemo svojo resnico, kajti naše vrednotenje njihove integritete danes, je zemljevid njihovega občutka lastne vrednosti jutri.

Iz <3 v <3

Kristina Dia

Related posts