Uporniski otroci

Otroci, ki izražajo uporništvo, si v resnici želijo le ljubezni in topline, a tega ne znajo pokazati. Tako gredo v vedenje uporništva, da bi prejeli pozornost, četudi negativno.

To vedenje se ne bo prenehalo, če otroka kritiziramo in mu govorimo, da stalno dela stvari narobe.

S takimi otroci je treba delati na zaupanju. Bolj ko jim damo občutek, da nam lako zaupajo, bolj začno komunicirati o svojih čustvih in željah. In izginja obrambni mehanizem uporništva ter se oblikuje povezovalen odnos v katerem otrok pove kakšna so njegova resnična čustva.

img

Kako otroku pomagati?

  • da smo z njim čimbolj čuječni v trenutku
  • da ga ne obsojamo za morebitne čustvene izpade, temveč smo le zraven in se ne vpletamo v njegovo “nevihto”
  • ko se umiri, ga vprašamo zakaj  se je tako počutil – tako dobi občutek, da je viden in varen v svojih čustvih
  • da mu damo vedeti, da ga sprejemamo in imamo radi ne glede na čustva, ki jih je doživljal
  • mu povemo, da smo tu zanj in da mu stojimo ob strani, če potrebuje našo pomoč
  • mu p0vemo nasvet/modrost na njemu otroku razumljiv način ter ga spodbudimo, da verjame vase in se sprejema

Otroci s starši ali vzgojitelji gradijo povezovalen odnos na način, da skomunicirajo svoja čustva in želje. Da otrok zmore ubesediti svoja čustva pa je proces, ki ga oblikuje otrok in starš. V veliko pomoč pri grajenju povezovalnega odnosa, komunikaciji o čustvih, sprejemanju in grajenju pozitivnega mnenja o sebi nam je lahko: Knjiga MEDVEDEK MAVRI – 5 pravljic za grajenje pozitivne samopodobe .

S kvalitetno preživetim časom, pohvalo, pozitivno pravljico, pogovorom o čustvih – gradimo z otrokom most, ki mu prinaša občutek notranje varnosti in videnosti. Tako otrok v sebi kreira vedno več miru in hkrati gradi podlago za srečno prihodnost.

?

?Paket, ki otroku pomaga, da se osvobodi potlačenih negativnih čustev, v sebi kreira več miru in gradi pozitivno samopodobo: TERAPEVTSKA PRAVLJICA

Related posts