Mama in samopodoba

Mama in samopodoba

Otrokova samopodoba veliko zavisi od tega kako se mama sooča s svojimi čustvi ter kako samopodobo ima. Kar mama vidi na sebi, to kvaliteto ponavadi prepozna tudi pri otroku. In kar vidi v otroku mama, to otrok postane. Otrokom mnenje staršev veliko pomeni. In ko mama dela na sebi ter gradi pozitivno samopodobo in se sprejema v vseh odtenkih, lažje sprejema tudi otrokovo avtentičnost ter mu s tem pomaga graditi pozitivno samopodobo.