Mama in samopodoba

Mama in samopodoba

Otrokova samopodoba veliko zavisi od tega kako se mama sooča s svojimi čustvi ter kako samopodobo ima. Kar mama vidi na sebi, to kvaliteto ponavadi prepozna tudi pri otroku. In kar vidi v otroku mama, to otrok postane. Otrokom mnenje staršev veliko pomeni. In ko mama dela na sebi ter gradi pozitivno samopodobo in se sprejema v vseh odtenkih, lažje sprejema tudi otrokovo avtentičnost ter mu s tem pomaga graditi pozitivno samopodobo.

Visoko občutljivi otroci in čustva

Visoko občutljivi otroci in čustva

Visoko občutljivi otroci t.i. diamantni otroci čutijo zelo intenzivno, saj so izjemno intuitivni in občutljivi na zaznavanje okolice. Energijo okolice zaznavajo zelo intenzivno, zato potrebujejo v zgodnjem otroštvu načine, kako izraziti nakopičena čustva, ki so posledica intenzivnega zaznavanja okolice. Mali diamantki zaznajo čustvo osebe s katero so v kontaktu ter zelo osebno jemljejo vsako čustvo